Vacances d’estiu

Durant els dies 5 d’agost de 2019 al 30 d’agost de 2019 -ambdós inclosos-, les persones que ho desitgin podran presentar els seus escrit, les queixes o les reclamacions a través de l’enllaç: https://bit.ly/2RT5KLR, a qualsevol registre municipal i, també, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, tenint en compte que, a afectes del còmput de terminis seran considerats com a dies inhàbils pel què fa a la tramitació del procediment.