Quan pot intervenir la Síndica?

La Síndica Municipal de Greuges pot intervenir en els casos que afecten els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de l’administració local.