Com presentar una queixa

La queixa s’ha de presentar per escrit, ha d’anar signada i ha d’incloure les dades personals (DNI, adreça, telèfon…)

A l’Oficina del Síndic: Rambla, 69 (Casal Pere Quart), l’horari es dilluns i dimecres de 8:30h a 17h i els dimarts, dijous i divendres de 8:30h a 14:30h.

Per correu ordinari: a l’adreça a dalt indicada

Per correu electrònic: oficina@sindicasabadell.cat

On-line: www.sindicasabadell.cat

També podeu fer-nos arribar la vostra queixa presentant l’escrit a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Sabadell:

Despatx Lluch – Carrer Industria, 10

Oficina Nord – Centre Cívic Ca n’Oriach,  Carrer Arousa, 2

Oficina Sud – Centre Cívic de la creu de Barberà, Plaça Castelao, 1

Oficina Est – Centre Cívic Torre Romeu, Carrer Francolí, 21

Oficina Oest – centre Cívic Can Rull, Carrer Sant Isidor, 45