Procés d’elecció de la nova síndicatura minicipal de Greuges de Sabadell

PRESENTACIÓ

Les candidatures es poden presentar a qualsevol registre municipal per mitjà d’una sol·licitud. En el cas que les presentin ciutadans o ciutadanes, els noms han d’anar acompanyats d’un document de motivació exposant les línies bàsiques i la proposta de desenvolupament del càrrec. En el cas de les entitats, col·lectius o associacions, les sol·licituds ha d’anar acompanyades d’un document que exposi els valors que fan la persona mereixedora del càrrec.

Un cop tancat el període, la Junta de Portaveus valorarà les candidatures i serà el Ple municipal del 22 de febrer el que finalment escollirà una de les candidatures entre les que hagin estat validades segons els criteris establerts pel nou Reglament.

Aquest reglament, a més de la novetat pel que fa al mecanisme d’elecció del càrrec, inclou també que aquesta persona tindrà a partir d’ara la consideració de personal de caràcter eventual. El síndic o síndica continuarà percebent les retribucions que fixi anualment el Ple municipal.

TERMINI

Es poden presentar candidatures de l’11 de desembre al 24 de gener del 2018.

>> REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES
>>TRÀMIT

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.