Els Síndics del Vallès participen en el Dia de la Salut Mental 2012

  • En el marc de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental2012, que va tenir lloc el dissabte 6 d’octubre a Sabadell, els Síndics van fer públic el fruit del treball participatiu amb les entitats de salut mental dels 3 municipis.
  • És una iniciativa conjunta dels Síndics municipals de Greuges deSabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès, amb el suport de l’Obra Social de la Caixa.
  • El document recull les demandes en l’actuació de l’administració respecte els drets dels ciutadans que viuen de prop els problemes de salut mental, així com també inclou el compromís de les entitats participants a continuar treballant per a donar resposta a les necessitats de les persones afectades.
  • Han participat en el treball 11 entitats dels 3 municipis, sota la coordinació del Dr. Xavier Cardona, expert en bioètica.
  • En compliment de la seva tasca de protecció dels drets de les persones, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables, els Síndics faran seu el manifest com a actuació d’ofici i l’elevaran a les administracions i organismes competents.

Des de la institució que representen, els Síndics locals tenen assignat com aprincipal objectiu analitzar les queixes de la ciutadania i resoldre d’acord amb lallei, garantint la protecció dels drets de les persones i el compliment del principi debona administració. Però també és la seva voluntat promoure la cultura de respecte dels drets humans i articular accions per difondre el seu coneixement i rellevància, incloent-hi especialment els drets socials i l’atenció a aquells col·lectius més vulnerables i amb necessitats especials.

Coneixedors de la important tasca de suport, informació i assessoramentque realitzen les associacions a les famílies i persones amb problemes desalut mental, i també de la imprescindible funció de sensibilització pública i reivindicació dels drets d’aquestes persones, els Síndics han impulsat l’elaboració d’un manifest amb les entitats de salut mental dels 3 municipis, coordinades pel Dr. Xavier Cardona, professor expert en bioètica.

En el marc d’un espai participatiu on els agents implicats han posat encomú les problemàtiques més freqüents i els conflictes amb l’administració, recollint aquelles situacions on han vist vulnerats els seus dretsfonamentals, però també aquelles circumstàncies en que reben l’atenció adecuada, les entitats han consensuat un manifest que serà adoptat com a actuació d’ofici per part dels síndics municipals de greuges i que serà posteriorment elevat a les administracions i organismes competents.

La iniciativa comptarà també amb la celebració d’una ponència sobre els drets de les persones amb problemes de salut mental, prevista pel proper mes de novembre a Sant Cugat del Vallès.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.