Els ciutadans de Sabadell presenten un 12% més de queixes davant el Síndic Municipal de Greuges durant el 2015

Sabadell, 31 de març de 2016. El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, presenta aquesta tarda davant del Ple de l’Ajuntament de Sabadell el seu informe amb les principals dades i conclusions del que ha donat de sí l’any 2015.

Durant aquest 2015, els ciutadans i ciutadanes de Sabadell han presentat davant del Síndic un total de 225 queixes que representen un augment d’un 12% respecte l’any 2014, de les quals n’ha resolt 181. S’han fet 1.478 assessoraments que representen un augment d’un 24% respecte l’any anterior i s’han dut a terme un total de 77 recomanacions a l’Ajuntament de les quals un 14% han estat acceptades, un 12% no s’han acceptat i el 74% estan pendents de resposta municipal. El Síndic destaca que, del total de resolucions emeses durant el 2015, tres de cada quatre han estat a favor de la ciutadania.

Del total de queixes, el 35% han estat relacionades en l’àmbit del Servei a les persones. Escartin considera que “cal dur a terme una actuació decidida i contundent per garantir els drets bàsics de les persones sense recursos” i insta a l’Administració a garantir l’accés universal a la llum, el gas i a l’aigua, com a  condicions indispensables per a garantir un habitatge digne i un nivell de vida adequat.

El Síndic demana la construcció d’un menjador social a la ciutat

El Síndic també posa de manifest en la seva memòria la necessitat de crear un menjador social per a la ciutat que garanteixi els drets dels seus usuaris i l’establiment d’un protocol de fred i de calor per les persones més vulnerables de la ciutat.

Problemàtica amb la concessió dels Serveis Funeraris

La memòria del Síndic també denuncia la insensibilitat municipal per tractar “una problemàtica que fa molt que s’arrossega” i que pretén fer pagar al ciutadà la deixadesa municipal. El Síndic considera que no es pot aplicar un criteri que invoca preceptes que no tenen a veure directament amb les concessions funeràries per limitar el termini d’aquestes.

Pel que fa a les queixes relacionades amb l’Economia i els Serveis Centrals, aquestes han representat 9% del total. Gran part de les queixes d’aquest àmbit estan relacionades amb la responsabilitat patrimonial i tenen a veure amb la disconformitat de les resolucions administratives i en les dilacions excessives per caigudes de ciutadans i ciutadanes a la via pública.

En aquest sentit, la gestió tributària és l’àmbit que més queixes ha rebut durant el 2015. Aquestes queixes estan relacionades amb els procediments sancionadors en matèria de trànsit i amb les notificacions de les sancions ja que, segons el Síndic, “molts ciutadans reben el constrenyiment sense haver rebut abans la notificació corresponent”.

Enuig pel tracte rebut pels agents de policia

El Síndic destaca que moltes de les queixes que ha rebut durant el 2015 destil·len l’enuig del ciutadà pel tracte rebut per alguns agents de policia.

Del total de queixes, el 22% han estat relacionades en l’àmbit de l’Urbanisme i l’Habitatge. En aquest gran bloc s’hi engloben les queixes sobre l’habitatge social, les llicències d’obres i activitats, la disciplina urbanística, la contaminació acústica i els immobles abandonats.

Escartin, destaca que “sense garantir el dret a l’habitatge molts altres drets no tenen sentit” i que el reconeixement del dret a l’habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet que “se’l consideri una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat i seguretat”.

Queixes pel mal estat de conservació d’algunes finques de la ciutat

Moltes de les queixes que els ciutadans i ciutadanes han registrat a l’Oficina del Síndic estan relacionades amb el mal estat de conservació de finques, fet que genera moltes molèsties als veïns i que provoca perjudicis de seguretat i salubritat a la seva vida privada. Segons el Síndic, “l’Administració ha de tramitar el procediment previst a l’efecte amb eficàcia i eficiència i fent complir la legalitat sense que això es produeixi en cap dels casos denunciats. L’Ajuntament ha de vetllar perquè el dret a l’habitatge es faci efectiu, la qual cosa, no s’estava garantint en cap dels expedients”.

Els ciutadans, preocupats pels sorolls a la ciutat

Un nombre important de les queixes que han arribat al Síndic durant el 2015 estan molt relacionades amb els sorolls i la contaminació acústica que es deriva de locals de concurrència pública com ara bars i restaurants. El Síndic ha constatat  una inactivitat per part de l’Administració que duu als veïns a viure situacions que “els pertorben la seva vida personal i familiar”.

Pel que fa a l’àmbit de l’Espai públic, aquest ha concentrat el 35% del total de queixes rebudes durant el 2015. El Síndic destaca la tasca i implicació de la nova regidoria que encapçala el Sr. Xavier Guerrero, que segons Escartin “ha estat disposat en tot moment a col·laborar amb el Síndic per posar fi a aquelles vulneracions de drets que s’havien denunciat amb anterioritat a l’Oficina del Síndic” i en posa alguns exemples: els problemes de clavegueram de la Plaça de les Termes o el problema amb la contaminació acústica d’un bar de la ciutat que ha provocat moltes queixes per part dels veïns, o la millora de la mobilitat i seguretat dels alumnes de l’escola Estel.

També són nombroses les queixes que ha rebut el Síndic en relació a la brutícia, fet que ha provocat que el Síndic obrís un expedient d’ofici. De les queixes, però, es denota alhora una manca de civisme important per part de la ciutadania, per la qual cosa el Síndic ha recomanat en nombroses ocasions conscienciació ciutadana a través d’agent cívics i accions pedagògiques i educatives.

Problemes amb la zona blava de la ciutat

Per últim, el Síndic destaca la gran quantitat de queixes relacionades amb les zones amb control horari limitat (zones blaves), i principalment per persones amb discapacitats. Segons manifesta el Síndic “ara que l’Ajuntament ha recuperat el servei, confio que les queixes per la presumpta manca de visibilitat de la tarja de persones amb discapacitat, seran tractades de forma diferent a com fins ara. I també espero que se solucionin els problemes per anular una denúncia a partir de les 20:00 desapareixeran, o que es pugui treure el tiquet abans de les 8:30 del matí, perquè la maquina no està operativa.”

Finalment, el Síndic exposa que “la seva missió no és altre que defensar els drets i les llibertats de la ciutadania, i que va ser el propi Ple qui va decidir instaurar la figura del Síndic a la ciutat, l’any 2005” i emfatitza en la idea que “una actitud de menysteniment envers la figura del Síndic no és més que una actitud desconsiderada amb els ciutadans que han utilitzat els mecanismes dels que s’ha dotat l’estat de dret per defensar, precisament, els seus drets i llibertats”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.