El Síndic Municipal de Sabadell és el primer defensor local de l’Estat en crear una Carta de Serveis com a eina d’autocontrol i millora de la qualitat prestada

La Carta de Serveis regeix els processos que segueix el personal de l’Oficina del Síndic i garanteix l’acompliment de terminis i una qualitat òptima en l’atenció a la ciutadania.

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha estat el primer defensor local que ha impulsat un document amb el que es compromet amb la ciutadania a acomplir uns nivells de qualitat i terminis de resposta determinats i que estableix els drets de les persones davant de la Institució. La Carta de Serveis és el resultat d’una anàlisi dels resultats de l’enquesta de satisfacció que, a finals de l’any 2010, es va realitzar als usuaris i usuàries del Síndic. “Tot i que, a grans trets, els resultats de l’enquesta van demostrar un alt grau de satisfacció del servei ofert per la Institució, hem identificat els principals motius d’insatisfacció i volem millorar-los”, ha afirmat el Síndic. Segons l’enquesta elaborada pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública l’any 2010, els ciutadans i ciutadanes de Sabadell van valorar amb un 7 la qualitat del servei del Síndic a nivell global.

Escartín ha afirmat que “no es pot exigir a l’administració millorar els seus serveis vers la ciutadania si els Síndics no som crítics amb la nostra pròpia feina”. És per aquest motiu que ha decidit impulsar la creació de la Carta de Serveis, un document que només tenen 7 defensors autonòmics i que el converteix en el primer Síndic local de l’Estat que n’impulsa un. La Carta de Serveis pretén fomentar la transparència de la Institució, l’accessibilitat, la qualitat i la seva flexibilitat. També estableix de forma clara i concisa els drets dels ciutadans i ciutadanes davant del Síndic; la relació de serveis que la Institució pot oferir i els terminis que s’obliga a acomplir. A més, regula tots els processos que ha de seguir l’equip de l’Oficina del Síndic i controla, amb una sèrie d’indicadors interns i periòdics, que s’assoleixin uns nivells de qualitat òptims en el servei prestat.

La Carta de Serveis no és una eina de màrqueting”, sentenciava Escartín; “neix amb una voluntat de millora interna i de revisió dels processos que fem servir”. El document, que està vertebrat en 8 capítols i 21 articles, recull des dels principals drets dels ciutadans i ciutadanes davant del Síndic (com ara el dret a tenir una resolució de forma expressa, que el llenguatge utilitzat sigui senzill i comprensible o conèixer la identitat de la persona que els atén, entre d’altres), els serveis que presta a la ciutat (des de la tramitació i resolució de queixes, seguiment de recomanacions o la promoció dels Drets Humans a Sabadell, entre d’altres) o l’obligatorietat a estar disponible per a qualsevol consulta ciutadana fora de l’horari d’obertura de l’Oficina, mitjançant una petició de cita. Annex a aquesta Nota de Premsa trobareu el document íntegre de la Carta de Serveis, que entrarà en vigor amb data 2 de gener de 2012.

Si vols llegir la Nota de Premsa completa i la Carta de Serveis, fes click aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.