El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell rep 1.129 queixes durant el 2013

Realitza un 3% més d’atencions respecte l’any anterior

La no acceptació per part de l’Ajuntament de les recomanacions del Síndic suposa un trencament en el reconeixement de les funcions

que han estat encomanades a la Institució

El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, ha presentat les xifres d’atencions realitzades, expedients oberts i recomanacions de l’any 2013. Escartin ha destacat les 1.129 atencions realitzades aquest any(un 3% més que al 2012), entre queixes i consultes. El canal on-line d’entrada de queixes continua, any rere any, la tendència a l’alça, representant ja el 21% del total de queixes rebudes. En quant al perfil de la ciutadania, aquest any cal destacar l’augment de persones menors de 18 anys que han utilitzat els serveis de l’Oficina del Síndic.

De les 1.129 atencions s’han obert 183 actuacions. La majoria fan referència a multes de trànsit (13%), disciplina urbanística (11%) i atenció social (8%). Si sectoritzem les 183 actuacions per districtes, observem que el gruix més important pertany al Districte 1 (el 30% del total d’actuacions), que també és el que més habitants té.

Pel que fa a les recomanacions fetes a l’Ajuntament, el Síndic n’ha realitzat un total de 67, un 60% més que al 2012. La majoria fan referència a aspectes relacionats amb disciplina urbanística, multes de trànsit i responsabilitat patrimonial. De les 67 recomanacions realitzades, l’Ajuntament n’ha acceptat el 44% i un 16% no han estat acceptades. Cal destacar que encara estan pendents de resposta per part de l’Ajuntament 27 recomanacions, el 40% del total. En aquest sentit, el Síndic ha afirmat que “L’Ajuntament no accepta les recomanacions que fa el Síndic a qüestions concretes que afecten a ciutadans concrets, sinó a qüestions genèriques sobre temes obvis, com per exemple, que l’Administració ha de seguir el procediment legalment establert”. I ha afegit que “cal que l’Ajuntament de Sabadell cregui en aquesta Institució; que no vegi el Síndic com a un enemic a qui cal combatre, sinó com a una institució que té com a únic objectiu millorar les mancances del propi sistema, pensant per damunt de tot en les persones”.

En aquest sentit, cal destacar que, sovint, la no acceptació de les recomanacions per part de l’Ajuntament no ve motivada amb arguments suficients que fonamentin la negativa. Per tant, el Síndic de Sabadell vol insistir en que “aquesta actitud municipal suposa un trencament en el reconeixement de les funcions que han estat encomanades a la institució del Síndic”. “Cada recomanació que no és acceptada suposa un impediment a la funció de garantia d’aquesta institució, però alhora es persisteix en l’incompliment de la legalitat o la vulneració dels drets de la ciutadania”.

“Cal que l’administració sigui valenta i se situï al costat del que pateix, i no del poderós”

El Síndic ha aprofitat la presentació de l’informe anual per recordar que, en la situació de crisi que estem patint, cal apostar pels Drets socials. “El gran nombre de queixes rebudes en àmbit assistencial posa de manifest que a Sabadell hi ha persones que es veuen privades de recursos personals, socials i econòmics necessaris per gaudir d’un nivell i qualitat de vida acceptables, i aquest fet, no pot passar per alt a aquells qui governen. L’oficina del Síndic ha palpat l’alt grau de desesperació de la societat i la insuficient resposta del sistema de protecció social”, ha afirmat el Síndic. En aquest sentit, ha demanat que l’administració posi especial atenció en aquells que es troben en una situació de major vulnerabilitat o risc d’exclusió social. “Cal que l’administració sigui valenta i se situï al costat del que pateix, i no del poderós”.

En opinió del Síndic, el gran problema de la manca d’accés a un habitatge digne assequible segueix sense trobar cap solució. Aquest any, el Síndic ha rebut queixes relacionades amb problemes d’habitatge, que s’han referit principalment a la dificultat d’accés a un habitatge a causa dels elevadíssims preus, fora de l’abast de la majoria de ciutadans, sobretot dels que tenen rendes més baixes. S’ha posat també en evidència la insuficiència dels habitatges de promoció pública, tant de lloguer com de propietat, amb una llarga llista d’espera, així com la manca d’habitatges d’inclusió social. En aquest capítol, el Síndic recomana que es faciliti la informació del parc d’habitatges públics, especificant si estan llogats o pendents d’adjudicació i la raó corresponent. També recomana que faci efectiu l’acord al què va arribar el consistori per multar les entitats financeres que mantinguin pisos buits a la ciutat, i celeritat en tot el procés, tant en elaborar el cens de pisos buits com en la segona fase de sancionar realment a les entitats financeres.

En relació als problemes de convivència a la ciutat, el Síndic ha dit que existeix la percepció que l’Ajuntament no és actiu alhora d’aplicar les mesures necessàries i escaients per pal·liar aquests problemes globalment, provocant a la gran majoria de persones queixoses una sensació d’impunitat i d’impotència davant la realitat que pateixen. El Síndic recomana fer complir la normativa, “ja que per aquest motiu s’aprova”.

Un any més, el Síndic ha insistit en la mala pràctica de l’ús abusiu actual de la presumpció de veracitat dels agents i insisteix en la necessitat de prendre en consideració les al·legacions exposades pels ciutadans i no donar respostes estàndards o fonamentades únicament en la presumpció de veracitat dels agents.

 

El Síndic amb la ciutadania

A grans trets, el Síndic s’ha entrevistat aquest any amb més de 268 ciutadans i ciutadanes, ha visitat 30 entitats de la ciutat i ha realitzat 16 visites de proximitat pel territori sabadellenc, en horari de vespre o cap de setmana. Ha assistit a 94 actes d’entitats sabadellenques i ha pronunciat 3 ponències. A més, El curs passat (2012-13), un total de 1.050 estudiants de la nostra ciutat van participar en el programa educatiu del Síndic Municipal.

Presentació de la memòria al Ple de l’Ajuntament

Dimarts 1 d’abril a la tarda, el Síndic Municipal presentarà al Ple de l’Ajuntament l’informe anual de 2013. I, amb la voluntat d’apropar la feina del Síndic a tota la ciutadania, a partir del 7 d’abril s’organitzaran presentacions de les queixes rebudes i de les recomanacions efectuades a cada districte de Sabadell.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.