El Síndic municipal de Greuges de Sabadell ha atès 9.788 veïns i veïnes en 10 anys

La Institució municipal, que ara compleix els seus primers 10 anys de vida, ha donat la raó a la ciutadania en el 75% dels casos

El proper dijous 10, coincidint amb el Dia dels Drets Humans, l’auditori Pere Quart acollirà un acte organitzat conjuntament per l’Ajuntament i el Síndic i presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, per commemorar el 10è aniversari del Síndic

9.788 persones han requerit l’atenció del Síndic municipal de Greuges de Sabadell des de la creació de la Institució a la nostra ciutat. Des de llavors, s’han obert 1.664 actuacions, s’han resolt 1.538 i s’ha donat la raó al 75% dels ciutadans i ciutadanes. Aquestes són algunes de les xifres del balanç del 10è aniversari del Síndic de greuges de Sabadell que ha presentat aquest matí Josep Escartín en roda de premsa. “10 anys després de la creació del Síndic, les dades demostren que es tracta d’una institució arrelada a la ciutat i útil per als veïns i veïnes”, ha afirmat Escartín. El Síndic ha realitzat també un total de 454 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell.

El 21 de desembre d’ara fa 10 anys, el Ple municipal va aprovar per unanimitat el primer Reglament del Síndic de Greuges de Sabadell. Josep Escartín va ser nomenat Síndic el 22 de gener de 2006, per unanimitat de tots els grups polítics del consistori, i prengué possessió el 28 de març de 2006. Al març de 2011 va ser reelegit per un període de 5 anys més, que finalitzen el proper 2016.

Principals temes de les queixes rebudes en els 10 anys

En 10 anys s’han rebut queixes de nombrosos temes, però les principals temàtiques han estat la disconformitat amb les multes de trànsit de la Policia municipal; la problemàtica d’alguns establiments, que incompleixen la normativa de sorolls o immissions calòriques; problemes de convivència especialment de l’àmbit del barri de Can Puiggener; molèsties que generen immobles abandonats o ocupats; la desestimació sistemàtica de totes les reclamacions de responsabilitat patrimonial per caigudes a la via pública; la descoordinació interdepartamental de l’Ajuntament; les respostes estandarditzades als ciutadans i ciutadanes que presenten una queixa; el silenci administratiu davant de peticions, comunicats o al·legacions; la no equiparació de famílies monoparentals amb la resta en quant als beneficis fiscals; l’autonomia dels deures tributaris; l’exempció de l’impost de vehicles per a persones amb discapacitat; la ubicació dels contenidors a la via pública; la manca d’habitatge social; la presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat; el límit temporal de les concessions funeràries i el frau en les preinscripcions escolars.

Recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell

A banda d’estudiar i resoldre queixes concretes de ciutadans i ciutadanes, el Síndic ha realitzat també 454 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell. “El meu objectiu és treballar perquè la Llei sigui aplicada, però també per aconseguir justícia i equitat”, ha explicat el Síndic. “Sovint, cal superar la Llei per aconseguir una millora en els drets i les llibertats de les persones”.

De les recomanacions realitzades, en destaquen les referents a que l’Ajuntament contesti per escrit les instàncies i comunicats presentats pels ciutadans i ciutadanes; que no utilitzi el silenci administratiu en benefici propi; que faci complir les ordenances relacionades amb espai públic i sorolls i sancioni els comportaments que les infringeixen; que garanteixi el dret a la presumpció d’innocència dels sancionats en casos d’infraccions de trànsit, aportant fotografies; que faci ús de les noves tecnologies per informar de les obligacions tributàries; que s’agilitzin els procediments de protecció de la legalitat urbanística; que els serveis de l’Ajuntament es dotin de Carta de Serveis; que es procedeixi a l’execució subsidiària dels immobles on l’estat d’abandonament suposi un perill per a les persones; que les concessions funeràries atorgades entre els anys 1955 i 1988 s’entenguin com a  atorgades a 99 anys, i no a 50 anys com preveu l’Ajuntament; i que s’utilitzi el sistema d’ingressos declarats en la renta (IMPREM o IRSC) per determinar els llindars de la gratuïtat de les targetes de transport públic per a persones majors de 65 anys.

El síndic ha anunciat que  continua treballant perquè totes les recomanacions realitzades s’incorporin en els procediments estàndards de l’administració. “En alguns casos, els expedients permeten reparar el dret concret d’un ciutadà, però en molts d’altres són un mecanisme d’alerta; un indicador que ens avisa que el sistema caldria millorar”, ha explicat. És precisament en aquest punt on la maquinària del Síndic es posa especialment en funcionament, per detectar totes aquelles actuacions i funcionaments anòmals de l’Administració que vulneren els drets i llibertats de la ciutadania, amb la finalitat d’impulsar aquells canvis, ja siguin normatius o procedimentals, que permetin una millora de la nostra ciutat.

Dijous 10 de desembre, acte commemoratiu dels 10 anys i del Dia dels Drets Humans

Per commemorar el 10è aniversari del Síndic municipal de Greuges de Sabadell i en el marc de la celebració del Dia Mundial dels Drets Humans que impulsa l’Ajuntament de Sabadell, el proper dijous 10 de desembre a dos quarts de vuit del vespre l’auditori Pere Quart acollirà un acte presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, que comptarà amb la ponència de David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals de la Universitat de Barcelona (UB) i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i de Maria Teresa Seseras, ex-Defensora del Ciutadà de Girona. En el transcurs de l’acte, es visualitzarà un vídeo commemoratiu i el Síndic Josep Escartín farà balanç dels 10 anys de funcionament de la Institució.

La institució del Síndic municipal

El Síndic municipal és un òrgan unipersonal, que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment en tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Consulta aquí la infografia resum.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.