El Síndic municipal de Greuges de Sabadell dóna la raó a la ciutadania en el 75% dels casos tancats al 2014

  • Serveis Socials: A Sabadell hi ha persones que es veuen privades de recursos personals, socials i econòmics necessaris per gaudir d’un nivell i qualitat de vida acceptables degut a les retallades, si bé la majoria d’elles han estat efectuades per administracions supralocals
  • Serveis funeraris: “En les concessions funeràries no és possible l’aplicació de les limitacions temporals de 50 anys que invoca l’Ajuntament i, per tant,  les concessions atorgades amb anterioritat a l’any 1988 s’han d’atendre atorgades a 99 anys”
  • Respostes de l’Ajuntament: “No considero com a bona administració aquella que es limita a remetre els ciutadans al Contenciós Administratiu quan no l’interessa la interpretació que faig com a Síndic”

El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, presenta aquesta tarda al Ple de l’Ajuntament de Sabadell el seu informe 2014, amb les xifres d’expedients oberts i recomanacions, així com les seves principals conclusions de l’any. Enguany, destaca l’augment, respecte l’any anterior, d’un 7% el nombre d’actuacions realitzades durant el 2014 a partir de les queixes rebudes per part dels ciutadans i ciutadanes, arribant a les 198. Del total de les actuacions tancades al 2014, el Síndic dóna la raó a la ciutadania en un 75% dels casos.

En total, s’han realitzat 1.208 atencions per part de l’equip de l’Oficina del Síndic. Al 2014, s’han resolt 175 expedients i el Síndic ha realitzat 66 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell, de les quals, a data d’avui, han estat acceptades un 48%, mentre que un 23% no ho han estat i el 29% restant encara resten pendents de rebre.

La resposta que em dóna l’Ajuntament a la meva insistència amb les queixes és que al ciutadà i/o ciutadana sempre li queda la via del contenciós administratiu, la qual cosa considero que no és una via real si tenim en compte l’elevat cost que implica”, afirma el Síndic. I ho il·lustra amb un exemple: “Una persona que no està conforme amb una multa de 200 euros no anirà al contenciós, per molta raó que tingui. Entenc la via del contenciós administratiu com un dret de la ciutadania, però no considero com a bona administració aquella que es limita a remetre-hi els ciutadans quan no l’interessa la interpretació que faig com a Síndic, emparada amb normativa, jurisprudència i doctrina”. En aquest sentit, el Síndic considera que no és just que una persona hagi de recórrer als tribunals quan l’error municipal ha quedat acreditat i més quan la cultura de la resolució de conflictes per altres vies, com ara la mediació, estan en auge i recolzada fins i tot pels propis tribunals.

Temàtiques i canals d’entrada de les queixes

De les 198 actuacions obertes al 2014, la majoria fan referència a convivència (14%), atenció social (12%), multes de trànsit (11%) i salut i tinença d’animals (11%). Si sectoritzem per districtes, s’observa que el gruix més important pertany al Districte 1 (el 25% del total d’actuacions) seguit pel Districte 3 (amb un 21% del total).

En quant als canals d’entrada de les queixes, aquest any el 68% s’han iniciat de manera presencial, ja sigui a la Oficina del Síndic o a les diferents Oficines de Proximitat que s’han obert en diferents punts de la ciutat. Les queixes on-line, a través de l’adreça oficina@localhost/sindicsabadell o la pàgina web localhost/sindicsabadell, augmenten any rere any, amb un pes del 24%.

Recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell

El Síndic de Sabadell ha realitzat 66 recomanacions a partir dels 175 actuacions tancades al 2014. La majoria fan referència a la tinença d’animals, multes de trànsit, ús de l’espai públic i contaminació acústica. De les 66 recomanacions, 32 han estat acceptades, 15 no ho han estat i 19 resten encara pendents de resposta municipal a dia d’avui. A grans trets, el Síndic considera que, enguany, “les relacions amb l’Ajuntament han millorat sensiblement respecte els anys anteriors”, principalment amb els serveis d’Educació –que han incorporat algunes millores proposades en algunes recomanacions– i en l’àmbit de gestió tributària –consideració dels deutes tributaris com a autònoms–.

“Una bona administració ha de ser quelcom més que respectar el principi de legalitat”

De la mateixa manera que ha fet en anys anteriors, el Síndic insisteix en l’Informe 2014 en que “les persones han de ser el centre de les preocupacions de l’activitat administrativa”, superant els patrons, “sovint uni­formes”, del que suposa una perspectiva aferrada al compliment estricte i formal de les normes. “Cal superar la visió formal que legitima l’Administració amb el compliment de la llei, de forma que una bona administració sigui quelcom més que respectar el principi de legalitat”. El Síndic creu que “cal ser valents i veure més enllà de la norma i, si aquesta ha quedat obsoleta o vulnera algun dret, cal modificar-la. Només superant la llei positiva, i apropant-nos a l’equitat, es podran superar resultats injustos o desproporcionats fruit d’una aplicació mecànica o estricta de la norma”.

El Síndic ha evidenciat que en l’àmbit dels Serveis Socials les queixes provenen de les repercussions de les retallades, si bé la majoria d’elles han estat efectuades per administracions supralocals. El gran nombre de queixes rebudes en aquest àmbit posen de manifest que a Sabadell hi ha persones que es veuen privades de recursos personals, socials i econòmics necessaris per gaudir d’un nivell i qualitat de vida acceptables. “Estem parlant de drets humans que no poden passar per alt a aquells qui governen”, ha afirmat el Síndic Escartín. “L’oficina del Síndic palpa, dia rere dia, l’alt grau de desesperació de la societat i la insuficient resposta del sistema de protecció social. És fa necessari evidenciar que calen més recursos econòmics i personals per tal de garantir una atenció adequada als ciutadans i ciutadanes als centres de Serveis Socials”. Amb tot, el Síndic destaca la gran tasca que fan els professionals en l’àmbit dels serveis socials, “que estan a primera línia, intentant gestionar els pocs o escassos recursos que l’Administració posa al servei de la ciutadania”. En aquest sentit, ha posat en relleveu la bona col·laboració i entesa en aquest àmbit entre l’Oficina del Síndic i la regidoria de Serveis Socials.

Al 2014, els serveis funeraris han suposat un allau de consultes i l’inici d’expedients relacionats amb la limitació temporal de les concessions de sepultura. Arrel d’un aqueixa presentada l’any 2013 i resolta durant el 2014, el Síndic ha posat sobre la taula de l’Ajuntament una problemàtica que afecta totes aquelles sepultures anteriors a l’any 1988. El Síndic considera, conforme a la doctrina jurisprudencial, que en les concessions funeràries no és possible l’aplicació de les limitacions temporals de 50 anys que invoca l’Ajuntament i, per tant,  les concessions atorgades amb anterioritat a l’any 1988 s’han d’atendre atorgades a 99 anys.

A nivell convivencial, s’han registrat nombroses queixes (un 14% del total) que posen de manifest el mal estat que es viu en alguns barris de la ciutat. “L’Ajuntament ha de vetllar per preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i d’esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres”.

L’àmbit de la gestió tributària continua aglutinant queixes, en les quals la ciutadania considera que l’Agència Tributària de Sabadell lesiona els seus drets com a contribuents. El Síndic vol posar una especial atenció en aquells casos on l’Agència Tributària embarga el compte corrent d’una persona que rep prestacions d’emergència social. “Aquest fet evidencia la descoordinació municipal i la vulneració del dret a una bona administració. No és eficaç ni congruent que l’Ajuntament embargui i al mateix temps esmerci recursos en favor de qui ha estat embargat”.

En relació a la contaminació acústica, el Síndic ha comprovat una inactivitat en aquest àmbit per part de l’Ajuntament, que duu els veïns i veïnes a viure situacions que els pertorben la seva vida personal i familiar, en quan a sorolls i pudors. En tots els casos denunciats, a l’Ajuntament li costa molt desplaçar-hi agents de l’autoritat, comprovar el que diuen els veïns i veïnes i ordenar tot el que calgui perquè l’activitat s’acordi a la llicència concedida.

En quant a l’ús i al manteniment de l’espai públic, el Síndic ha afirmat en l’informe anual que “la ciutat pertany a totes les persones que l’ocupen i l’Ajuntament ha de garantir que es respecten els drets”. En aquest sentit, el Síndic ha tractat diverses irregularitats referides a l’espai públic.

El Síndic amb la ciutadania

A grans trets, el Síndic s’ha entrevistat aquest any amb 166 ciutadans i ciutadanes i col·lectius socials, ha visitat 58 entitats de la ciutat i ha realitzat 4 visites de proximitat pel territori sabadellenc. Ha assistit a 19 actes d’entitats sabadellenques i ha editat 2 butlletins informatius ‘síndic.sbd’. A més, El curs passat (2013-14), s’han programat 8 sessions d’Educació en Valors a diversos centres educatius de la ciutat.

Presentació de la memòria al Ple de l’Ajuntament

Aquesta tarda, el Síndic municipal presentarà al Ple de l’Ajuntament l’informe anual de 2014. I, amb la voluntat d’apropar la feina del Síndic a tota la ciutadania, durant el mes d’abril s’organitzaran presentacions de les queixes rebudes i de les recomanacions efectuades a cada districte de Sabadell.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.