El Síndic de Sabadell prepara un informe extraordinari sobre la presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat amb l’assessorament de la UAB

La UAB lliura als Síndics locals de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat un primer   dictamen sobre l’aplicació abusiva de la presumpció de veracitat dels agents

L’informe extraordinari que prepara el Síndic de Sabadell es completarà amb un segon dictamen, que ja prepara la UAB, que inclourà un codi de bones pràctiques en aquest àmbit

El servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha lliurat el primer dictamen sobre la presumpció de veracitat als Síndics municipals de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat, en el marc del conveni de col·laboració que les tres institucions locals i la Universitat van signar el passat mes de juny. L’objectiu del conveni és l’assessorament i l’intercanvi d’informació sobre l’aplicació del principi de veracitat dels agents de l’autoritat i el deure d’aportar proves sempre que sigui possible.

Un cop estudiat el context legal i les pràctiques abusives en la presumpció de veracitat que poden fer els agents de la policia local denunciat en reiterades ocasions pels 3 Síndics municipals, la UAB ha elaborat un primer informe amb les seves conclusions. “Aquest primer dictamen és el punt de partida de l’informe extraordinari que estic preparant, amb l’objectiu de presentar-ho al Ple de l’Ajuntament de Sabadell, prèvia sol·licitud a la Junta de Portaveus municipal”, ha anunciat el Síndic de Sabadell, Josep Escartín. I és que el servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la UAB té previst seguir treballant, en aquest cas en un nou dictamen que inclourà el Dret comparat en l’estudi de la presumpció de veracitat i que assessorarà els defensors locals en l’elaboració d’un codi de bones pràctiques en aquest àmbit.

Un abús denunciat en reiterades ocasions

Moltes de les queixes que rebem els Síndics estan relacionades amb la presumpció de veracitat”, ha afirmat el Síndic Escartín. “Considerem que la previsió legal de la presumpció de veracitat dels agents és mal utilitzada pels Ajuntaments, ja que se’n fa un ús desproporcionat”. Aquest fet ha estat denunciat pel Síndic de Sabadell en l’Informe anual de 2013 i en l’informe extraordinari, del darrer trimestre de l’any passat. “Davant el que considerem un abús en la utilització de la presumpció de veracitat per part dels agents de l’autoritat, la víctima sempre és la ciutadania”, afirmava Escartín. En aquest sentit, el Síndic de Sabadell considera que, “en molts casos, la pràctica de l’abús està en contra de la presumpció d’innocència de les persones”. La figura jurídica de la presumpció de veracitat està regulada en la llei 30/1992, de l’any 1992. El Síndic de Sabadell considera que, des de llavors, la tecnologia ha avançat suficientment com per permetre proves complementàries, mitjançant eines com ara les PDA, smartphones, tablets, etc.

No totes les infraccions denunciades poden tenir un altre mitjà probatori que no sigui la pròpia denuncia de l’agent de l’autoritat: els Síndics locals en som conscients”. “Si bé és cert que hi ha altres casos on és fàcil que l’Administració aporti altres mitjans de prova, evitant la simple i automàtica aplicació del principi de veracitat”, com ara en casos d’estacionament de vehicles en zones prohibides. “Cal prendre en consideració les al·legacions exposades pels ciutadans i no donar respostes estàndards o fonamentades únicament en la presumpció de veracitat dels agents”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.