El Ple Municipal aprova definitivament el Regalment del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

Dimarts passat, dia 3 de juliol, el Ple Municipal va aprovar definitivament el Reglament del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell. No obstant, a data d’avui, encara continua vigent l’anterior Reglament -que podeu consultar a la pestanya del Síndic-,  ja que el nou no entrarà en vigor fins transcorreguts 15 dies des de la publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. Com a novetats, en destaquen, entre d’altres:

  • S’introdueix que l’actuació del Síndic es regirà pels principis d’autonomia, imparcialitat i respectant la confidencialitat i el secret professional
  • En quant a l’elecció: l’Alcalde sotmetrà al Ple l’elecció del Síndic, procurant el consens previ dels grups polítics municipals, que podran presentar els seus candidats.
  • S’han introduït com a drets pels que vetlla el Síndic, els reconeguts a l’Estatut, en l’àmbit de la Unió Europea i tractats i convenis internacionals, en la Declaració universal dels drets humans, el conveni europeu per la protecció dels drets humans, i la carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat
  • En cas que apareguin indicis d’infracció penal, el Síndic suspendrà la tramitació i ho haurà de comunicar al Ministeri Fiscal

Tant bon punt estigui en vigor el nou Reglament el podreu trobar penjat en aquesta web.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *