El 85% de les resolucions del Síndic durant el 2011 han estat estimades a favor dels ciutadans i ciutadanes

El 15% més d’atencions realitzades i el 47% més d’expedients oberts demostren el bon moment de la Institució sabadellenca

El 85% de les resolucions del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell durant el 2011 han estat estimades a favor dels ciutadans i ciutadanes

El Síndic Municipal de Greuges recorda que l’administració “no pot abusar de la presumpció de veracitat ni del silenci administratiu

El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, ha presentat la seva valoració del sisè any de funcionament de l’Oficina del Síndic Municipal, durant el qual les xifres d’atencions realitzades, expedients oberts, resolucions i recomanacions han crescut respecte l’any anterior. Escartin ha destacat les 1.051 atencions realitzades (un 15% més que al 2010), entre queixes i consultes. En total s’han obert 185 expedients, un 47% més que l’any anterior.

Dels 185 expedients oberts a l’Oficina del Síndic, la majoria fan referència a llicències (25 expedients), tributs i altres impostos (20), altres ens (19) i habitatge, convivència i altres temes, amb 13 expedients cadascun.

En quant a la resolucions, s’han portat a terme 185 durant el 2011, 69 més que al 2010. El 85% de les resolucions d’enguany han estat favorables als ciutadans i ciutadanes. Destaca l’alt percentatge d’expedients resolts durant la tramitació (63), que són aquells expedients que l’Ajuntament soluciona a favor del ciutadà/na abans que el Síndic faci la seva resolució.

Pel que fa a les recomanacions, el Síndic Municipal ha realitzat durant el 2011 un total de 54, 10 més que al 2010: 9 fan referència a l’Àrea de Serveis a les persones; 22 a l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic i 23 a l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals.

“L’administració no pot abusar de la presumpció de veracitat ni del silenci administratiu”
El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha aprofitat la presentació de l’informe anual per recordar que “l’administració no pot abusar de la presumpció de veracitat”, en referència a el procediment sancionador de la Policia Municipal que, segons el seus parer, molt sovint “es basa únicament en la presumpció de veracitat dels agents, sense constar cap altra mitjà de prova, quan els agents de la Policia Municipal disposen d’aparells, com les PDAs, que permetrien dotar de seguretat jurídica al procediment i virtualitat a la presumpció d’innocència”.

A més, Escartín també ha criticat el silenci administratiu “com a forma de terminació d’un procediment”. En aquest sentit, ha destacat “el dret dels ciutadans i ciutadanes a ser escoltats i l’obligació de l’administració a fer-ho”.

El Síndic amb la ciutadania
La difusió de les funcions del Síndic Municipal és també una part important de la tasca diària de l’equip de l’Oficina del Síndic. Enguany, destaca la renovació de la pàgina web del Síndic, independent de la de l’Ajuntament de Sabadell: localhost/sindicsabadell. La nova web, que pretén potenciar la transparència de la Institució, compta amb molta més informació sobre el Síndic i la seva navegació és més fàcil i intuïtiva. També es poden presentar queixes on-line o deixar qualsevol comentari. A més, el Síndic ha iniciat aquest 2011 una presència i contacte ciutadà a través de les xarxes socials: Twitter (@sindicsabadell) i Facebook (www.facebook.com/sindicsabadell).

Com a principals actes organitzats, cal destacar el Seminari de Drets Humans: un cicle de ponències d’experts de diferents temàtiques que va inaugurar a Sabadell la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert. O  l’acte sobre els Drets de les Dones, que va comptar amb la presència com a ponents de Montserrat Gatell, presidenta de l’Institut Català de la Dona, i Jordi Serrano, rector de la Universitat Progressista d’Estiu. La moderadora va ser Neus Pujal, Fiscal en cap de la Fiscalia de Sabadell. També van ser importants els actes organitzats en motiu del Dia Mundial dels Drets Humans, amb els joves estudiants de Sabadell i amb el president d’Amnistia Internacional a Espanya.

Aquest 2011 també ha estat l’any en que el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, s’ha convertit en el primer defensor local que ha impulsat un document amb el que es compromet amb la ciutadania a acomplir uns nivells de qualitat i terminis de resposta determinats i que estableix els drets de les persones davant de la Institució. La Carta de Serveis és un document que només tenen 7 defensors autonòmics i que el converteix en el primer Síndic local de l’Estat que n’impulsa un. Aquest document pretén fomentar la transparència de la Institució, l’accessibilitat, la qualitat i la seva flexibilitat. També estableix de forma clara i concisa els drets dels ciutadans i ciutadanes davant del Síndic; la relació de serveis que la Institució pot oferir i els terminis que s’obliga a acomplir. A més, regula tots els processos que ha de seguir l’equip de l’Oficina del Síndic i controla, amb una sèrie d’indicadors interns i periòdics, que s’assoleixin uns nivells de qualitat òptims en el servei prestat.

L’any 2011 s’ha portat a terme la sisena edició del programa educatiu de l’Oficina del Síndic, emmarcat dins de l’oferta del Ciutat i Escola, amb el que el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell pretén apropar-se als estudiants de la ciutat per explicar les seves funcions i, sobretot, per difondre el joc dels drets i deures com a ciutadans i ciutadanes i la mediació i el diàleg com la millor manera de resoldre conflictes. Aquest any s’han portat a terme 24 sessions d’educació en valors.

A grans trets, el Síndic s’ha entrevistat aquest any amb més de 225 ciutadans i ciutadanes, ha visitat més de  36 entitats de la ciutat i ha realitzat 18 visites de proximitat pel territori sabadellenc. Ha assistit a 114 actes i ha pronunciat 12 conferències. A més, ha signat 2 convenis: un amb la UAB, per acollir estudiants de Dret en pràctiques, i l’altre amb els taxistes de Sabadell, per donar a conèixer els serveis del Síndic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.