Sabadell acull aquest dimecres una trobada del Fòrum de Síndics de Catalunya

L’acte, que està promogut pel Síndic en funcions, Josep Escartin i el Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya, acollirà a la ciutat síndics i defensors locals d’arreu del país

Sabadell, 11 d’abril de 2016. El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell en funcions, Josep Escartin, conjuntament amb el Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya organitzen aquest dimecres una trobada per debatre sobre equitat, responsabilitat jurídica i transparència d’aquestes figures. Més de 25 síndics i defensors locals i els seus equips de suport visitaran la ciutat per debatre i buscar sinèrgies entorn d’aquests temes.

L’acte es durà a terme a la Casa Duran de Sabadell i comptarà amb les ponències de Juli Ponce, catedràtic de Dret Administratiu a la UB, Laura Díez, catedràtica de Dret Constitucional de la UB i de David Cabezuelo, secretari general de l’Ajuntament de Sabadell. Jesús Sànchez Lambas, fundador de Transparència Internacional, serà l’encarregat de dur a terme la sessió dedicada a la Transparència.

Els ciutadans de Sabadell presenten un 12% més de queixes davant el Síndic Municipal de Greuges durant el 2015

Sabadell, 31 de març de 2016. El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, presenta aquesta tarda davant del Ple de l’Ajuntament de Sabadell el seu informe amb les principals dades i conclusions del que ha donat de sí l’any 2015.

Durant aquest 2015, els ciutadans i ciutadanes de Sabadell han presentat davant del Síndic un total de 225 queixes que representen un augment d’un 12% respecte l’any 2014, de les quals n’ha resolt 181. S’han fet 1.478 assessoraments que representen un augment d’un 24% respecte l’any anterior i s’han dut a terme un total de 77 recomanacions a l’Ajuntament de les quals un 14% han estat acceptades, un 12% no s’han acceptat i el 74% estan pendents de resposta municipal. El Síndic destaca que, del total de resolucions emeses durant el 2015, tres de cada quatre han estat a favor de la ciutadania.

Del total de queixes, el 35% han estat relacionades en l’àmbit del Servei a les persones. Escartin considera que “cal dur a terme una actuació decidida i contundent per garantir els drets bàsics de les persones sense recursos” i insta a l’Administració a garantir l’accés universal a la llum, el gas i a l’aigua, com a  condicions indispensables per a garantir un habitatge digne i un nivell de vida adequat.

El Síndic demana la construcció d’un menjador social a la ciutat

El Síndic també posa de manifest en la seva memòria la necessitat de crear un menjador social per a la ciutat que garanteixi els drets dels seus usuaris i l’establiment d’un protocol de fred i de calor per les persones més vulnerables de la ciutat.

Problemàtica amb la concessió dels Serveis Funeraris

La memòria del Síndic també denuncia la insensibilitat municipal per tractar “una problemàtica que fa molt que s’arrossega” i que pretén fer pagar al ciutadà la deixadesa municipal. El Síndic considera que no es pot aplicar un criteri que invoca preceptes que no tenen a veure directament amb les concessions funeràries per limitar el termini d’aquestes.

Pel que fa a les queixes relacionades amb l’Economia i els Serveis Centrals, aquestes han representat 9% del total. Gran part de les queixes d’aquest àmbit estan relacionades amb la responsabilitat patrimonial i tenen a veure amb la disconformitat de les resolucions administratives i en les dilacions excessives per caigudes de ciutadans i ciutadanes a la via pública.

En aquest sentit, la gestió tributària és l’àmbit que més queixes ha rebut durant el 2015. Aquestes queixes estan relacionades amb els procediments sancionadors en matèria de trànsit i amb les notificacions de les sancions ja que, segons el Síndic, “molts ciutadans reben el constrenyiment sense haver rebut abans la notificació corresponent”.

Enuig pel tracte rebut pels agents de policia

El Síndic destaca que moltes de les queixes que ha rebut durant el 2015 destil·len l’enuig del ciutadà pel tracte rebut per alguns agents de policia.

Del total de queixes, el 22% han estat relacionades en l’àmbit de l’Urbanisme i l’Habitatge. En aquest gran bloc s’hi engloben les queixes sobre l’habitatge social, les llicències d’obres i activitats, la disciplina urbanística, la contaminació acústica i els immobles abandonats.

Escartin, destaca que “sense garantir el dret a l’habitatge molts altres drets no tenen sentit” i que el reconeixement del dret a l’habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet que “se’l consideri una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat i seguretat”.

Queixes pel mal estat de conservació d’algunes finques de la ciutat

Moltes de les queixes que els ciutadans i ciutadanes han registrat a l’Oficina del Síndic estan relacionades amb el mal estat de conservació de finques, fet que genera moltes molèsties als veïns i que provoca perjudicis de seguretat i salubritat a la seva vida privada. Segons el Síndic, “l’Administració ha de tramitar el procediment previst a l’efecte amb eficàcia i eficiència i fent complir la legalitat sense que això es produeixi en cap dels casos denunciats. L’Ajuntament ha de vetllar perquè el dret a l’habitatge es faci efectiu, la qual cosa, no s’estava garantint en cap dels expedients”.

Els ciutadans, preocupats pels sorolls a la ciutat

Un nombre important de les queixes que han arribat al Síndic durant el 2015 estan molt relacionades amb els sorolls i la contaminació acústica que es deriva de locals de concurrència pública com ara bars i restaurants. El Síndic ha constatat  una inactivitat per part de l’Administració que duu als veïns a viure situacions que “els pertorben la seva vida personal i familiar”.

Pel que fa a l’àmbit de l’Espai públic, aquest ha concentrat el 35% del total de queixes rebudes durant el 2015. El Síndic destaca la tasca i implicació de la nova regidoria que encapçala el Sr. Xavier Guerrero, que segons Escartin “ha estat disposat en tot moment a col·laborar amb el Síndic per posar fi a aquelles vulneracions de drets que s’havien denunciat amb anterioritat a l’Oficina del Síndic” i en posa alguns exemples: els problemes de clavegueram de la Plaça de les Termes o el problema amb la contaminació acústica d’un bar de la ciutat que ha provocat moltes queixes per part dels veïns, o la millora de la mobilitat i seguretat dels alumnes de l’escola Estel.

També són nombroses les queixes que ha rebut el Síndic en relació a la brutícia, fet que ha provocat que el Síndic obrís un expedient d’ofici. De les queixes, però, es denota alhora una manca de civisme important per part de la ciutadania, per la qual cosa el Síndic ha recomanat en nombroses ocasions conscienciació ciutadana a través d’agent cívics i accions pedagògiques i educatives.

Problemes amb la zona blava de la ciutat

Per últim, el Síndic destaca la gran quantitat de queixes relacionades amb les zones amb control horari limitat (zones blaves), i principalment per persones amb discapacitats. Segons manifesta el Síndic “ara que l’Ajuntament ha recuperat el servei, confio que les queixes per la presumpta manca de visibilitat de la tarja de persones amb discapacitat, seran tractades de forma diferent a com fins ara. I també espero que se solucionin els problemes per anular una denúncia a partir de les 20:00 desapareixeran, o que es pugui treure el tiquet abans de les 8:30 del matí, perquè la maquina no està operativa.”

Finalment, el Síndic exposa que “la seva missió no és altre que defensar els drets i les llibertats de la ciutadania, i que va ser el propi Ple qui va decidir instaurar la figura del Síndic a la ciutat, l’any 2005” i emfatitza en la idea que “una actitud de menysteniment envers la figura del Síndic no és més que una actitud desconsiderada amb els ciutadans que han utilitzat els mecanismes dels que s’ha dotat l’estat de dret per defensar, precisament, els seus drets i llibertats”.

El Síndic municipal de Greuges de Sabadell ha atès 9.788 veïns i veïnes en 10 anys

La Institució municipal, que ara compleix els seus primers 10 anys de vida, ha donat la raó a la ciutadania en el 75% dels casos

El proper dijous 10, coincidint amb el Dia dels Drets Humans, l’auditori Pere Quart acollirà un acte organitzat conjuntament per l’Ajuntament i el Síndic i presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, per commemorar el 10è aniversari del Síndic

9.788 persones han requerit l’atenció del Síndic municipal de Greuges de Sabadell des de la creació de la Institució a la nostra ciutat. Des de llavors, s’han obert 1.664 actuacions, s’han resolt 1.538 i s’ha donat la raó al 75% dels ciutadans i ciutadanes. Aquestes són algunes de les xifres del balanç del 10è aniversari del Síndic de greuges de Sabadell que ha presentat aquest matí Josep Escartín en roda de premsa. “10 anys després de la creació del Síndic, les dades demostren que es tracta d’una institució arrelada a la ciutat i útil per als veïns i veïnes”, ha afirmat Escartín. El Síndic ha realitzat també un total de 454 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell.

El 21 de desembre d’ara fa 10 anys, el Ple municipal va aprovar per unanimitat el primer Reglament del Síndic de Greuges de Sabadell. Josep Escartín va ser nomenat Síndic el 22 de gener de 2006, per unanimitat de tots els grups polítics del consistori, i prengué possessió el 28 de març de 2006. Al març de 2011 va ser reelegit per un període de 5 anys més, que finalitzen el proper 2016.

Principals temes de les queixes rebudes en els 10 anys

En 10 anys s’han rebut queixes de nombrosos temes, però les principals temàtiques han estat la disconformitat amb les multes de trànsit de la Policia municipal; la problemàtica d’alguns establiments, que incompleixen la normativa de sorolls o immissions calòriques; problemes de convivència especialment de l’àmbit del barri de Can Puiggener; molèsties que generen immobles abandonats o ocupats; la desestimació sistemàtica de totes les reclamacions de responsabilitat patrimonial per caigudes a la via pública; la descoordinació interdepartamental de l’Ajuntament; les respostes estandarditzades als ciutadans i ciutadanes que presenten una queixa; el silenci administratiu davant de peticions, comunicats o al·legacions; la no equiparació de famílies monoparentals amb la resta en quant als beneficis fiscals; l’autonomia dels deures tributaris; l’exempció de l’impost de vehicles per a persones amb discapacitat; la ubicació dels contenidors a la via pública; la manca d’habitatge social; la presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat; el límit temporal de les concessions funeràries i el frau en les preinscripcions escolars.

Recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell

A banda d’estudiar i resoldre queixes concretes de ciutadans i ciutadanes, el Síndic ha realitzat també 454 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell. “El meu objectiu és treballar perquè la Llei sigui aplicada, però també per aconseguir justícia i equitat”, ha explicat el Síndic. “Sovint, cal superar la Llei per aconseguir una millora en els drets i les llibertats de les persones”.

De les recomanacions realitzades, en destaquen les referents a que l’Ajuntament contesti per escrit les instàncies i comunicats presentats pels ciutadans i ciutadanes; que no utilitzi el silenci administratiu en benefici propi; que faci complir les ordenances relacionades amb espai públic i sorolls i sancioni els comportaments que les infringeixen; que garanteixi el dret a la presumpció d’innocència dels sancionats en casos d’infraccions de trànsit, aportant fotografies; que faci ús de les noves tecnologies per informar de les obligacions tributàries; que s’agilitzin els procediments de protecció de la legalitat urbanística; que els serveis de l’Ajuntament es dotin de Carta de Serveis; que es procedeixi a l’execució subsidiària dels immobles on l’estat d’abandonament suposi un perill per a les persones; que les concessions funeràries atorgades entre els anys 1955 i 1988 s’entenguin com a  atorgades a 99 anys, i no a 50 anys com preveu l’Ajuntament; i que s’utilitzi el sistema d’ingressos declarats en la renta (IMPREM o IRSC) per determinar els llindars de la gratuïtat de les targetes de transport públic per a persones majors de 65 anys.

El síndic ha anunciat que  continua treballant perquè totes les recomanacions realitzades s’incorporin en els procediments estàndards de l’administració. “En alguns casos, els expedients permeten reparar el dret concret d’un ciutadà, però en molts d’altres són un mecanisme d’alerta; un indicador que ens avisa que el sistema caldria millorar”, ha explicat. És precisament en aquest punt on la maquinària del Síndic es posa especialment en funcionament, per detectar totes aquelles actuacions i funcionaments anòmals de l’Administració que vulneren els drets i llibertats de la ciutadania, amb la finalitat d’impulsar aquells canvis, ja siguin normatius o procedimentals, que permetin una millora de la nostra ciutat.

Dijous 10 de desembre, acte commemoratiu dels 10 anys i del Dia dels Drets Humans

Per commemorar el 10è aniversari del Síndic municipal de Greuges de Sabadell i en el marc de la celebració del Dia Mundial dels Drets Humans que impulsa l’Ajuntament de Sabadell, el proper dijous 10 de desembre a dos quarts de vuit del vespre l’auditori Pere Quart acollirà un acte presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, que comptarà amb la ponència de David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals de la Universitat de Barcelona (UB) i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i de Maria Teresa Seseras, ex-Defensora del Ciutadà de Girona. En el transcurs de l’acte, es visualitzarà un vídeo commemoratiu i el Síndic Josep Escartín farà balanç dels 10 anys de funcionament de la Institució.

La institució del Síndic municipal

El Síndic municipal és un òrgan unipersonal, que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment en tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Consulta aquí la infografia resum.